AKT os. 39 Eläkeläiset

perustettu maanantaina 21.2.2000

Puheenjohtaja:  Pekka Kolehmainen  puh. 040-592 4920

Sihteeri:             Pentti  Oinonen  puh. 050-321 3246

 

******************************************************************

    

ELÄKELÄISKERHO

AKT OS. 39

TOIMINTASUUNNITELMA V- 2024

 

Eläkeläiskerho on AKT:n os. 39 eläkeläisjäsenille perustettu vapaa-ajan toimintaa ja virikkeitä järjestävä kerho.

Vuonna 2024 järjestämme jäsenille seuraavaa toimintaa,  osasto myöntää

toiminta avustusta eläkeläisille.

 

- Maaliskuusa kerhon kevätkokous klo 11.00ABC-Marjala kokouksen jälkeen ruokailu

 -pilkkikisat osaston mökillä ajnkohta  ilmoitetaan myöhemmin.

- Akt:n kesäpäivät Jyväskylässä 15 -16.06 2024kerhon tuki osasllistujille 20€ henk.+avec.   

-tuetaan TSL:n järjestämiä retkijä vuoden aikana 25.00€ yksikerta jäsen +avec.

-Pitetään osaston mökillä perinteine kesätapahtuma. 

- Joensuun kaupungin seniorikortin Vesikkoon ja Rantakylän uimahalliin ja

kuntosalille ostaneille maksetaan 30 € tukea vuonna 2023, tarkoittaa ladattavaa vuosikorttia.

Ulkomaan reisun kerhon tuki yksimatka per vuosi 40 € avec.

Tämän lisäksi ohjataan jäseniä hakemaan liiton järjestämille eläkeläiskursseille

 ja myös muille tuetuille lomille.

Osallistutaan myös osaston syys ja kevätkokouksiin ja mahdollisesti muuhun osaston järjestämään toimintaan.

Osalistutaa kesämöäkillä järjestättäviin talkoisiin.

 

Kerho esittää osaston toimikuntaan vuodelle 2024 Pekka Kolehmaista varalle.

Kerho tiedottaa tapahtumista liiton lehdessä ja tarvittaessa myös muissa lehdissä, sekä osaston kotisivuilla netissä ja asioita voi myös kysyä myös puheenjohtajalta ja sihteeriltä puhelimella ja sähköpostilla.

 

 

Pekka Kolehmainen                Pentti Oinonen

puheenjohtaja                         sihteeri

 

Kevätkokous Marjalan ABC:seelä Keskiviikkona 27.03.2024 klo 11.00

kokusen jälkeen ruokailu terve tuloa . Toimikunta