AKT os. 39 Eläkeläiset

perustettu maanantaina 21.2.2000

Puheenjohtaja:  Pekka Kolehmainen  puh. 040-592 4920

Sihteeri:             Pentti  Oinonen  puh. 050-321 3246

 

******************************************************************

    

ELÄKELÄISKERHO

AKT OS. 39

TOIMINTASUUNNITELMA V- 2023

 

Eläkeläiskerho on AKT:n os. 39 eläkeläisjäsenille perustettu vapaa-ajan toimintaa ja virikkeitä järjestävä kerho.

Vuonna 2023 järjestämme jäsenille seuraavaa toimintaa, jos osasto myöntää

toiminta avustusta, ja jos korona tilanne sallii

 

- Maaliskuusa kerhon kevätkokous klo 10.00ABC-Marjala kokouksen jälkeen ruokailu

 -pilkkikisat osaston mökillä 25.03.2023 klo 09.00-13.00

- AKT:n talvipäivät Oulussa 18-19.03.2023 kerhon tuki osasllistujille 20€ henk.+avec.   

-tuetaan TSL:n järjestämiä retkijä vuoden aikana 25.00€ yksikerta jäsen +avec.

-kehitellään olisko porukka kiinostunut osaston mökillö pitettävään saunatapahtumaa.  

- Joensuun kaupungin seniorikortin Vesikkoon ja Rantakylän uimahalliin ja

kuntosalille ostaneille maksetaan 25 € tukea vuonna 2023, tarkoittaa ladattavaa vuosikorttia.

 

Tämän lisäksi ohjataan jäseniä hakemaan liiton järjestämille eläkeläiskursseille

 ja myös muille tuetuille lomille.

Osallistutaan myös osaston syys ja kevätkokouksiin ja mahdollisesti muuhun osaston järjestämään toimintaan.

 

Kerho esittää osaston toimikuntaan vuodelle 2023 Pekka Kolehmaista ja varalle Heimo Suomalaista.

Kerho tiedottaa tapahtumista liiton lehdessä ja tarvittaessa myös muissa lehdissä, sekä osaston kotisivuilla netissä ja asioita voi myös kysyä myös puheenjohtajalta ja sihteeriltä puhelimella ja sähköpostilla.

 

 

Pekka Kolehmainen                Pentti Oinonen

puheenjohtaja                         sihteeri